Deelnemers EVC-traject geslaagd

Investeren in medewerkers om samen een mooie, langdurige toekomst in te gaan! Met dit doel voor ogen is vorig jaar een pilot opgezet met EVC. Dit staat voor Erkenning voor Verworven Competenties en stelt medewerkers in de gelegenheid een certificaat te bemachtigen dat gelijkwaardig is aan bijvoorbeeld een MBO diploma. Inmiddels zijn alle deelnemers geslaagd en hebben zij hun certificaat ontvangen!

Van ervaring naar certificaat

Na aanmelding van de zes cursisten voor dit traject inventariseerden wij wat de competenties en verbeterpunten zijn om het certificaat te bemachtigen. Daarop zijn we individueel met elke cursist aan de slag gegaan, door middel van een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Daarbij zijn de cursisten gaan werken aan onderwerpen als “situationeel leidinggeven” en “hoe ga je efficiënter met je kostbare tijd om?”.

Toppers

Een jaar lang hebben deze toppers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden laten zien dat zij werken op een niveau dat gelijk staat aan een MBO-diploma junior accountmanager. De ontwikkeling was grandioos en er zijn competenties ontdekt waarvan ze zelf niet wisten dat ze die hadden.

Een geslaagde pilot dus! Natuurlijk zijn wíj daar blij mee, maar ook de deelnemers zijn trots en tevreden. De intentie om medewerkers niet alleen beter, maar ook bewuster en loyaler te maken, is daarmee grandioos behaald. Fijn ook, omdat we hier uiteindelijk allemaal beter van worden.

Van harte gefeliciteerd, mannen!